PRODUKTY » SHELL » SHELL MAZACÍ TUKY » SHELL MAZACÍ TUKY

Mazací tuky :

SHELL GADUS S2 V220 2
  • Konzistenční stupeň dle NLGI 2.
  • Určeno pro všeobecné mazání pro silniční i mimosilniční aplikace. Šetří náklady a zachovává si vysokou kvalitu i při externím zatížení. Je proto určen i pro mazání ložisek kol, podvozků, táhel a kloubů převodového systému a jiné aplikace ve ztížených podmínkách.
SHELL GADUS S3 V220C 2
  • Konzistenční stupeň dle NLGI ,ASTM D4950-07 GC-LB
  • Plastické mazivo na bázi lithného komplexu poskytující vysokou ochranu pro všechna ložiska. Speciálně se hodí pro ložiska vystavená vysokým teplotám, nebo tam, kde dochází k nadměrným únikům běžného maziva během vibračního zatížení. Redukuje opotřebení a korozi i za nejtěžších podmínek.
SHELL GADUS S2 V220AD 2
  • Konzistenční stupeň dle NLGI 2.
  • Plastické mazivo speciálně vyvinuté pro automobilní aplikace s nejtěžším zařízením. Základ tohoto plastického maziva tvoří minerální olej a zahušťovadlo na bázi lithného mýdla. Tento základ je doplněn vybranými vysokotlakými aditivy, přísadami proti opotřebení a antikorozními aditivy. Obsah pevné mazivostní složky (molyky – sulfidu molybdeničitého) umožňuje nasazení maziva Retina HDX 2 v místech s nejvyšším zařízením , v aplikacích s rázovým zatížením atd.
SHELL GADUS S2 V220AC 2
  • Konzistenční stupeň dle NLGI 2,ASTM D4950-07 08-LB
  • Univerzální plastické mazivo třídy NLGI 2 na bázi „lithium/kalcium“ zpevňovadla. Obsahuje přísady proti korozi a opotřebení. Doporučuje se pro univerzální použití u zemědělských zařízení, stavební mechanizace a další mimosilniční techniky.

SHELL GADUS S4 V45AC 00/000

  • Konzistenční stupeň dle NLGI 00/000,MB 264.0,MAN 283 Li-P 00/000,Willy Vogel
  • Plastické mazivo poskytuje i za nejnepříznivějších podmínek kvalitní dlouhodobou ochranu a nabízí více klíčových výhod , která jiná běžná maziva nemají. Pro aplikaci do centrálních mazacích systémů.